Übersicht unserer Serviceadressen

Hofmann Mess- und Auswuchttechnik GmbH & Co. KG
Pfungstadt, Deutschland

Service Hotline: +49.6157.949.181

Kundendienst
Tel.: +49.6157.949.181
Fax: +49.6157.949.130
service.de(at)hofmann-global.com

Technischer Support
Tel.: +49.6157.949.113
tech_support.de(at)hofmann-global.com

Ersatzteile & Reparaturen
Tel.: +49.6157.949.407
parts.de(at)hofmann-global.com

American Hofmann Corporation
Lynchburg, Virginia, USA

Service Hotline: +1.434.544.1449

Kundendienst
Tel.: +1.434.522.0358
Fax: +1.434.847.0819
service.us(at)hofmann-global.com

Technischer Support
Tel.: +1.434.522.0352
tech_support.us(at)hofmann-global.com

Ersatzteile & Reparaturen
Tel.: +1.434.522.0327
parts.us(at)hofmann-global.com

Auswucht- und Messservice

Hofmann Mess- und Auswuchttechnik GmbH & Co. KG
Pfungstadt, Deutschland

Auswuchtservice / Lohnwuchten
Tel.: +49.6157.949.113
Fax: +49.6157.949.100
contract_balancing.de(at)hofmann-global.com

Betriebsauswuchten
Tel.: +49.6157.949.307
Fax: +49.6157.949.100
on-site_balancing.de(at)hofmann-global.com

American Hofmann Corporation
Lynchburg, Virginia, USA

Auswuchtservice / Lohnwuchten / Betriebsauswuchten

Tel.: +1.434.522.0373
contract_balancing.us(at)hofmann-global.com

Hofmann Precision Balancing Ltd.
Coventry, Großbritannien

Auswuchtservice / Lohnwuchten / Betriebsauswuchten

Tel.: +44.2476.444.496
uk(at)hofmann-global.com

Hofmann Global do Brasil Ltd.
São Paulo, Brasilien

Auswuchtservice / Lohnwuchten / Betriebsauswuchten

Tel.: +55.11.3567.0030
contato(at)hofmann-global.com.br

Zertifizierungsdienst

Hofmann Mess- und Auswuchttechnik GmbH & Co. KG, Pfungstadt, Deutschland

Direktkontakt zum Hofmann-Zertifizierungsdienst
Tel.: +49.6157.949.327
Fax: +49.6157.949.100
certification.de(at)hofmann-global.com